Liittokokousvaalit 2016

Toukokuussa 2016 pidettävään liittokokoukseen valitaan 422 edustajaa

Metallityöväen liiton liittokokous järjestetään sääntöjen mukaan joka neljäs vuosi. 22. liittokokous järjestetään 22.–25.5.2016 Tampere-talossa. Liittokokous päättää liiton toiminnan linjoista seuraavaksi neljän vuoden kaudeksi.

Liittokokous muun muassa valitsee liitolle puheenjohtajan, liittosihteerin sekä liittohallituksen ja -valtuuston jäsenet. Tällä hetkellä Metalliliittoa johtaa Riku Aalto, joka on edelleen ehdolla liiton puheenjohtajaksi.

Liittokokouksen kokousedustajat valitaan suhteellisella vaalilla. Ehdokkaan asettaa valitsijayhdistys, jotka muodostavat vaaliliittoja. Ehdokas voi olla vain yhden vaaliliiton listoilla. Vaaliliittojen ja valitsijayhdistysten perustamisaika päättyy helmikuun alussa. Kokousedustajia valitaan 422 yhteensä 20 vaalipiiristä. Vaalipiireistä 13 on alueellisia ja seitsemän valtakunnallisia.

Vaalipiirejä on kaksi vähemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa. Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit ovat nyt Kaakkois-Suomen vaalipiiri ja Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon vaalipiirit ovat nyt Savo-Karjalan vaalipiiri.

Ennakkoäänestys

Sähköinen äänestys 18.–28.3. alkaa ensin mainittuna päivänä kello 9.00 ja päättyy jälkimmäisenä kello 23.00, sähköiseen äänestykseen tästä

Postiäänestys 18.3.–1.4. palautuskuorten on oltava perillä vaalipiirissä viimeistään viimeisenä vaalipäivänä kello 12.00

Varsinainen vaali

Uurnavaali 10.4.–12.4. alkaa ensin mainittuna päivänä kello 10.00 ja päättyy viimeisenä vaalipäivänä kello 16.00

Lisätietoa vaaleista täällä