Svenskspråkiga på kongressen

Invalda från Nylands valkrets:

Karita Pihlström                         99 röster

Magnus Lindholm (NY)            61 röster

 

Invald från Egentliga Finlands valkrets:

Bo Vilander                                   80 röster

 

Invald från Ålands valkrets:

Erik Enholm (NY)                        sämjoval

 

Invalda från Vasa valkrets:

Peter Sjökvist                              155 röster

Sari Yliaho (NY)                          90 röster

Kim Virkama                                81 röster

Jimmy Antfolk                             74 röster

Viktor Kock (NY)                        62 röster

Tommy Holmblad                      61 röster